Makakapasa lang dito ang mga matatalas ang mata! Isa ka ba sa kanila? – PlayBrain