Walang makapag-solve nito. Kaya mo bang agad makita ang pagkakaiba? – PlayBrain